YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Tjelesna i zdravstvena kultura 3

FŠDT3000N - obavezni
Opterećenje: 0(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 30(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Cilj predmeta: Cilj predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura 2 je usvajanje teorijskih i praktičnih kinezioloških znanja u svrhu osposobljavanja studenata za samostalno tjelesno vježbanje i usvajanja zdravih životnih navika. Kroz razne oblike tjelesnog vježbanja cilj je zadovoljiti dnevne potrebe za kretanjem i usavršavati motoričke, funkcionalne i kognitivne sposobnosti studentske populacije. Studenti se kroz pohađanje nastave educiraju o važnosti svakodnevnog tjelesnog vježbanja, odnosno o svemu dobrome što tjelesna aktivnost znači za čovjeka i njegovo zdravlje. Cilj je istovremeno usvajati znanja o štetnosti raznih oblika ovisnosti za zdravlje, posebice o njihovom utjecaju na intelektualne i tjelesne mogućnosti čovjeka., o važnosti kvalitetne prehrane te o najzanimljivijim rezultatima dosadašnjih istraživanja provedenih na studentskoj populaciji iz segmenta: tjelesne aktivnosti kao prevencije bolesti, zdrave prehrane, sportske dijagnostike, suzbijanja stresa, tjelesne aktivnosti kao sredstva rasterećenja.
Sadržaj predmeta: Vježbe: 1. Atletika Hodanja - Hodanje različitim tempom, nordijsko hodanje, brzo hodanje, planinarsko hodanje Trčanja- teorijska znanja i podjele, ciklička kretanja različitim tempom, brza trčanja kratkih dionica, trčanja niz kosinu, trčanja uz kosinu, intervalna ciklička kretanja, razlike u trčanjima dugih, srednjih i kratkih pruga, trčanja sa opterećenjima, štafetna trčanja, trčanje sa preponama različitih visina 2. Borilački sportovi Osnovne tehnike Juda -padovi, bacanja ručna, bacanja pojas,nožna bacanja, tehnike gušenja, poluge Osnovne tehnike-karate- udarci nogama, udarci rukama, obrane 3. Sportske igre- Košarka - Vođenje lopte u mjestu, vođenje lopte u kretanju, osnovno ubacivanje, pivotiranje, skok šut, dodavanja u mjestu i kretanju Nogomet - dodavanja u mjestu,dodavanje na prvu, dodavanja u kretanju, tehniciranja sa loptom,suradnja dva i tri igrača, udarci na gol iz kretanja,šut na gol nakon dodane lopte, volej udarac, udarci glavom, zaustavljanja lope, Odbojka- Dodavanje sa dvije ruke iznad glave, dodavanje podlakticama, servis, dodavanje iza glave,prijem servisa, blokade, tehnika igre u napadu, tehnika igre u odbrani Rukomet- vođenje lopte u pravocrtnom kretanju i sa promjenom smjera,Dodavanja u mjestu, dodavanja u kretanju, križanja, dodavanje za kontranapad, suradnja dva i tri igrača, šut na gol nakon vođenja, šut na gol na dodanu loptu 4. Sportovi sa reketom Badminton-forhend udarac ispod ruke,forhend udarci iznad glave, forhend lob iznad glave,bekhend udarac ispod ruke,visoki servis, bekhend servis, kratki servis, kretanja po terenu, singl igra, igra u paru 5. Streljaštvo-klasifikacija streljačkih disciplina i streljačaka oprema, održavanje oružija, tehnike disanja, zračna puška 10m 6. Kondicijski programi- Kružni trening snage, funkcionalni trening, intenzivni cardio trening, pilates,- Vježbe zagrijavanja i pripreme lokomotornog aparata, vježbe istezanja, vježbe jačanja muskulature, vježbe za smanjenje potkožnog masnog tkiva, vježbe za povećanje mišićne izdržljivosti, vježbe za povećanje mišićne mase, vježbe istezanja 7. Pješačke ture- pješačenje po ravnom terenu, planinarske pješačke ture, intervalne metode pješačenja 8. Plesne strukture- engleski valcer, bečki valcer, disco fox, jive, salsa
Provođenje nastave: Nastava se izvodi isključivo u obliku vježbi. Studenti izvode nastavu samo iz sadržaja ili nastavne cjeline na koji su prijavljeni. Po potrebi moguće je nastavu provesti parcijalno ili u potpunosti u online obliku.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti studenata: - Pohađanje nastave
Literatura:

Obavezna literatura:

  1. D. Pavović (2010.): Skripta za studente Šumarskog fakulteta kolegij Tjelesna i zdravstvena kultura


Preporučena literatura:

  1. Z. Šatalić, M.Sorić, M Mišigoj-Duraković(2015):Sportska prehrana, Znanje
  2. B.Neljak, R.Caput-Jogunica: Kineziološka metodika u visokom obrazovanju
  3. Bos, K. (2004.) Hodanjem do zdravlja, Mozaik knjiga 2. Colwin, C., M. (1998)
  4. Sertić, H. (2005) Osnove borilačkih vještina, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  5. Ćurković, S. (2010). Kineziološke aktivnosti i rizična ponašanja studenata, Disertacija. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Nositelji

Davor Pavlović prof. kinezilogije

Viši predavač za predmet Tjelesna i zdravstvena kultura

Email: dpavlovic@sumfak.hr
+385 01 2352 488 više

Suradnici

Davor Pavlović prof. kinezilogije

Viši predavač za predmet Tjelesna i zdravstvena kultura

Email: dpavlovic@sumfak.hr
+385 01 2352 488 više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije