YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Šumske prometnice

ŠP6001 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 32(T)
Sadržaj predmeta: Nastavni predmet Šumske prometnice upoznaje studente s osnovnim značajkama šumskih prometnica za cjelokupno gospodarenje šumama. Donose se definicije, tehničke značajke i razredba primarnih šumskih prometnica - šumskih cesta i sekundarnih šumskih prometnica - traktorskih putova i vlaka. Također se raščlanjuju osnovne sastavnice složenog postupka uspostave optimalne mreže šumskih prometnica na terenu: planiranje, projektiranje, izgradnja i održavanje. Obrađuju se različiti sustavi primarnog i sekundarnog otvaranja šuma. Objašnjava se postupak projektiranja šumskih cesta uz pojašnjenje osnovnih vrsta projekata i njihovih temeljnih sastavnica. Studenti dobivaju znanja o konstruktivnim elementima šumske ceste, prometnom opterećenju i teoriji kretanja vozila. Utvrđuju se pravila položajnog i visinskog razvijanja trase šumske ceste. Govori se o položajnom nacrtu, uzdužnom i poprečnom presjeku primarnih šumskih prometnica. Definira se donji i grornji ustroj šumskih cesta kao i vrste kolničkih konstrukcija. Postupak izgradnje i održavanja uz strojeve koji se pri tome koriste također predstavlja problem izučavanja u ovom nastavnom predmetu.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Dobre, A. 1994: Gozdne prometnice (skripta), Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, s. 1-71.
2.     Jeličić, V. 1983: Šumske ceste i putevi, SIZ odgoja i usmjerenog obrazovanja šumarstva i drvne industrije SRH, Zagreb, Palmotićeva 17a, s. 1-193.
3.     Šikić, D. i drugi 1989: Tehnički uvjeti za gospodarske ceste, Znanstveni savjet za promet JAZU, Zagreb, s. 1-40.
4.     Trzesniowski, A. 1988: Forstliches bauingenieurwesen, Universität für Bodenkultur, p. 1-216.

 


Preporučena literatura:
5.     Jurik, L. i drugi 1984: Lesni cesty, Priroda, Bratislava, p. 1-245.
6.     Dvorščák, P., Hríb, M. 1994: Lesné cesty (Návody na cvičenia), Tehnická univerzita vo Zvolen, p. 1-128.
7.     Znanstveni i stručni radovi o predmetnoj problematici domaćih i stranih autora objavljeni u časopisima i zbornicima savjetovanja.


Nositelji

prof. dr. sc. Tibor Pentek

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: tpentek@sumfak.hr
više
Ivica Papa
doc. dr. sc. Ivica Papa

Docent

Email: ipapa@sumfak.hr
više

Suradnici

prof. dr. sc. Tibor Pentek

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: tpentek@sumfak.hr
više
Ivica Papa
doc. dr. sc. Ivica Papa

Docent

Email: ipapa@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Kruno Lepoglavec

Docent

Email: klepoglavec@sumfak.hr
više
Hrvoje Nevečerel
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Nevečerel

Izvanredni profesor

Email: hnevecerel@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije