YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Šumski proizvodi

DŠT2002 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 16(T)
Sadržaj predmeta: Predavanja 1. Podjela šumskih proizvoda. Klasifikacija i iskazivanje količina drvnih šumskih proizvoda prema UNECE/FAO metodologiji. 2. Zakonska i podzakonska osnova dokumentacije za praćenje proizvodnje drvnih sortimenata. 3. Bilanca drvnih šumskih proizvoda. 4. Povijesni pregled normizacije proizvoda; uzance, standardi i norme. Europska (CEN) i međunarodna (ISO) normizacija proizvoda i postupaka; radna tijela, slijed donošenja normativnih dokumenata i njihova primjena. 5. Pojavni oblici i uporabna svojstva drvnih šumskih proizvoda kroz povijest – dinamika promjene s osvrtom na stupanj razvoja tehnika i tehnologija. 6. Tradicionalne i ovodobne metode evidencije proizvoda. Načini mjerenja prema HRN i HRN-EN normativnim sustavima; odbijanje kore, nadmjera i bonifikacija. Mjerna sredstva. Metode mjerenja i iskazivanje rezultata. 7. Greške drva prema HRN normativnom sustavu.8. Značajke drva prema HRN EN normativnom sustavu. 9. Klasifikacija drvnih šumskih proizvoda prema HRN normativnom sustavu. Razredi kakvoće tehničkog drva listača; minimalne dimenzije i dopuštene greške. 10. Klasifikacija drvnih šumskih proizvoda prema HRN normativnom sustavu. Razredi kakvoće tehničkog drva četinjača; minimalne dimenzije i dopuštene greške. 11. Klasifikacija drvnih šumskih proizvoda prema HRN normativnom sustavu. Vrste i razredi kakvoće prostornog drva; minimalne dimenzije i dopuštene greške. 12. Klasifikacija drvnih šumskih proizvoda prema HRN-EN normativnom sustavu. Razredi kakvoće oblog drva; minimalne dimenzije i dopuštene greške. 13. Klasifikacija drvnih šumskih proizvoda prema HRN-EN normativnom sustavu. Vrste i razredi kakvoće energijskog drva. 14. Nedrvni šumski proizvodi. Plodovi i sjeme šumskog drveća, grmlja i prizemnog raslinja. Nadzemne komercijalne vrste gljiva. Podzemne komercijalne vrste gljiva. Ljekovite biljke. Divljač i divljačina. Eko certifikacija. 15. Tržište i načini prodaje šumskih proizvoda. Vježbe 1. Slijed dokumentacije za praćenje proizvodnje; doznačna knjižica, knjiga primanja, popratnica, faktura. Računalni sustavi evidencije proizvodnje; obračun učinka i ispostava računa. 2. Evidencija drvnih sortimenata uporabom računalnih sustava. 3. Priprema dokumentacije za prodaju drvnih sortimenata. 4. Otprema drvnih sortimenata uporabom računalnih sustava. 5. Reklamacija i preklasifikacija drvnih sortimenata. 6. Mjerenje drvnih sortimenata prema HRN i HRN-EN normativnim sustavima i utvrđivanje količine. 7. Greške drva (HRN) – prepoznavanje. 8. Greške drva (HRN) – mjerenje. 9. Značajke drva (HRN EN) – prepoznavanje. 10. Značajke drva (HRN EN) – mjerenje. 11. Utvrđivanje ukupne nadzemne biomase i ekspanzijski faktori. 12. Procjena kakvoće stabala i sortimentne strukture sastojina. 13. Simulacija prikrajanja (na utovarne duljine i prema kakvoći) i vrijednost oblog drva. 14. Obrada i analiza podataka sa terenske nastave. 15. Certifikacija šumskih proizvoda – priprema i izrada dokumentacije. Terenska nastava: Procjena stabala u dubećem stanju. Odabir najprikladnije metode izrade drvnih sortimenata. Prikrajanje i preuzimanje drvnih sortimenata; koncept maksimalnog naturalnog iskorištenja i koncept maksimalnog financijskog iskorištenja. Računalna evidencija proizvoda. Ukupna nadzemna biomasa. Sortimentna struktura; sortimentne tablice, rezultati procjene i izvršenje sječe.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Vusić, D., 2018: Šumski proizvodi - Predavanja i vježbe (interna skripta), Šumarski fakultet. Zagreb
2.     Vusić, D., 2020: Katalog drvnih šumskih proizvoda. Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, 1– 217.

Preporučena literatura:
3.     Prka, M., 2010: Bukove šume i bukovina bjelovarskog područja. Hrvatsko šumarsko društvo, Ogranak Bjelovar, 1–252.
 


Nositelji

Željko Zečić
prof. dr. sc. Željko Zečić

Redoviti profesor

U mirovini od 01.10.2023

Email: zzecic@sumfak.unizg.hr
više
izv. prof. dr. sc. Dinko Vusić

Izvanredni profesor

Email: dvusic@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

izv. prof. dr. sc. Dinko Vusić

Izvanredni profesor

Email: dvusic@sumfak.unizg.hr
više
Željko Zečić
prof. dr. sc. Željko Zečić

Redoviti profesor

U mirovini od 01.10.2023

Email: zzecic@sumfak.unizg.hr
više
Andreja Đuka
doc. dr. sc. Andreja Đuka

Docentica

Email: aduka@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije