YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Šumski požari

DŠT2008
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Studenti se upoznavaju s problematikom šumskih požara u Hrvatskoj i sa svjetskim iskustvima vezanim uz šumske požare, pogotovo sredozemnim zemljama Europske unije. Nastavom je obuhvaćeno niz čimbenika važnih za navedenu problematiku kao što su: zakonski propisi, metode procjena opasnosti od nastajanja šumskih požara u nas, EU i svijetu, vrste šumskih požara, važnost vegetacije, stanišnih uvjeta, tla, reljefa, geološke podloge i klime za nastajanje šumskih požara, uređenost šuma i gorivi materijal, preventivna uloga šumara i njegovi zadaci tijekom požara, štete koje uzrokuju požari u cjelini, sanacija opožarenih površina i obnova.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Grupa autora, 2003: Zaštita šuma od požara. iproz CIP Zagreb
2.     Grupa autora, 1987: Osnove zaštite šuma od požara. Zagreb
3.     Mattia, F., Galellini, B., Malasapina, A., Pontani, D., 2002: Italy Forest Fires in 2001. State Forestry Corps.
4.     Vajda, Z., 1973: Nauka o zaštiti šuma. Školska knjiga Zagreb, 482 str.
5.     Zakonski propisi zaštite šuma od požara: ? Zakon o šumama (NN 13/02) ? Zakon o zaštiti šuma od požara (NN 58/93) ? Zakon o vetrogastvu (NN 106/99) ? Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN 26/03) i dr.

 


Preporučena literatura:
6.     Stručni i znanstveni članci u domaćim časopisima.


Nositelji

izv. prof. dr. sc. Milivoj Franjević

Izvanredni profesor

Email: milivoj.franjevic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije