YouTube
Instagram
Facebook
×

Predstavljeni projekti sastavnica Sveučilišta u Zagrebu u području internacionalizacije

Na konferenciji za novinare održanoj 17. prosinca 2018. auli Sveučilišta u Zagrebu predstavljeni su projekti sastavnica koje su dobile bespovratna sredstva u okviru poziva UP.03.1.1.02. Internacionalizacija visokoga obrazovanja


Riječ je o sredstvima koja su osigurana iz Europskoga socijalnoga fonda, operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.u svrhu poboljšanja kvalitete i relevantnosti visokoga obrazovanja kroz internacionalizaciju.


Uz rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa i prorektora za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije prof. dr. sc. Miljenka Šimpragu, konferenciji za novinare nazočili su dekani i prodekani te voditelji projekata u području internacionalizacije koji su predstavljeni.

Bespovratna sredstva za provedbu projekata u području internacionalizacije dobilo je 12 sastavnica Sveučilišta u Zagrebu: 


Fakultet kemijskoga inženjerstva i tehnologije - Diplomski studijski program na engleskom jeziku Chemical and Environmental Technology
Stomatološki fakultet - Studij dentalne medicine na engleskome jeziku
Medicinski fakultet - Uvođenje novoga programa Eksperimentalne farmakologije i patologije i organizacija ljetne škole Klinička prehrana i dijetoterapija – EXPPAND
Farmaceutsko-biokemijski fakultet - Razvoj integriranoga preddiplomskoga i diplomskoga studija farmacije na engleskome jeziku – Pharma 5.0
Fakultet šumarstva i drvne tehnologije - Internacionalizacija studijskih programa „kod kuće" – InterSumfak
Rudarsko-geološko-naftni fakultet - InterRGN – Internacionalizacija Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta
Prirodoslovno-matematički fakultet - Razvoj internacionalnoga diplomskoga sveučilišnoga studija biomedicinske matematike na PMF-u – BioMedMath,
Tekstilno-tehnološki fakultet - Internacionalizacija doktorskoga studija Tekstilna znanost i tehnologija,
Fakultet prometnih znanosti LoMI – Internacionalizacijom preskačemo granice, 
Veterinarski fakultet - Uspostava poslijediplomskih specijalističkih studija veterinarske medicine na engleskome jeziku
Kineziološki fakultet - Razvoj i izvedba poslijediplomskoga specijalističkoga studija prevencije i rehabilitacije sportskih ozljeda na engleskome jeziku i 
Fakultet elektrotehnike i računarstva - Međunarodni sveučilišni diplomski studijski programi iz elektrotehnike i računarstva – FER-IN.

Projekti će se provoditi u razdoblju od 12 do 36 mjeseci, a njihovi su specifični ciljevi povećanje broja združenih studija te obrazovnih i studijskih programa i kolegija na stranim jezicima jačanjem kompetencija studenata i osoblja visokih učilišta. Većini projekata odobreno je financiranje od oko 1,7 milijuna kuna.

Provedbom tih projekata u području internacionalizacije visokoga obrazovanja Sveučilište u Zagrebu čini daljnji korak u provedbi svoje Strategije internacionalizacije, koja je usvojena 2014. Također, iako većina sastavnica već duži niz godina radi na razvoju kolegija na engleskom i drugim stranim jezicima, kao i na razvoju cjelovitih studija, cilj je Sveučilišta u Zagrebu da se u sljedećem razdoblju na svakoj sastavnici razvije i izvodi barem jedan studijski program na stranom jeziku.

Predstavljeni projekti sastavnica Sveučilišta u Zagrebu u području internacionalizacije visokoga obrazovanja posebno su usmjereni na međusobno povezivanje s domaćim i stranim partnerima te na razvoj suradnje i zajedničkoga djelovanja. Također, snažniji razvoj studija na engleskom i stranim jezicima dodatno će povoljno utjecati na razvoj pokazatelja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu.

S obzirom na mali broj studija na stranim jezicima te združenih studija, koje zajednički izvode hrvatska i inozemna visoka učilišta, dodjela bespovratnih sredstava za provedbu tih projekata doprinijet će daljnjoj internacionalizaciji hrvatskoga sustava visokoga obrazovanja te unaprjeđenju njegove kvalitete. Također, time će se poboljšati vidljivost i ojačati promicanje hrvatskih visokih učilišta u inozemstvu kako bi se što više stranih studenata i nastavnika privuklo na studije u Republiku Hrvatsku.

Kratke prezentacije projekata sastavnica Sveučilišta u Zagrebu u području internacionalizacije objavljene su na mrežnoj stranici Sveučilišta:

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/predstavljeni-projekti-fakulteta-sveucilista-u-zagrebu-u-podrucju-internacionalizacije/

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije