YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Zaštita prirode i okoliša

ŠP5005 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Studenti se upoznaju s povijesnim razvojem ideja i djelatnosti u području zaštite prirode u našoj državi i u svijetu. Na uvodni dio nadovezuju se teme vezane uz čimbenike koji utječu na prirodu, organizaciju zaštite prirode u našoj zemlji i u svijetu, najvažnije zakone, dokumente i konvencije u području zaštite prirode. Osobita pozornost usmjerena je na kategorije zaštićenih prirodnih vrijednosti, njihove osnovne značajke i stanje tj. tendencije kretanja zaštite prirode u našoj državi i u svijetu. Predavanjima je obuhvaćena i problematika potrajnosti tj. održivog razvoja u gospodarenju prirodnim bogatstvima.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     RAUŠ, Đ. 1991: Zaštita prirode i čovjekova okoliša. Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb.

 


Preporučena literatura:
2.     CARTER, N. 2004: Strategije zaštite okoliša, Barbat, Zagreb.
3.     GLAVAČ, V. 1999: Uvod u globalnu ekologiju, Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša i Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
4.     IGRC BARČIĆ, J., MACELJSKI, M. 2001: Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika, Zrinski, Čakovec.
5.     MARTINOVIĆ, J. 1997: Tloznanstvo u zaštiti okoliša, Državna uprava za zaštitu okoliša. Zagreb.
6.     MILANOVIĆ, Z., RADOVIĆ, S., VUČIĆ, V. 2002: Otpad nije smeće, Gospodarstvo i okoliš, Mtg- topgraf. Zagreb.
7.     POTOČNIK, V. 1997: Obrada komunalnog otpada - svjetska iskustva,
8.     MTG Consulting, ZGO d.o.o., Državna uprava za zaštitu okoliša. Zagreb.
9.     POTOČNIK, V., LAY, V. 2002: Obnovljivi izvori energije i zaštita okoliša u Hrvatskoj, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja RH i "Barbat". Zagreb.
10.     ŠPANJOL, Ž., 1994: Problematika nacionalnih parkova u svijetu i u Republici Hrvatskoj. Glas.šum. pokuse 30: 61-94, Zagreb.
11.     ŠPANJOL, Ž. 1993: Uloga posebno zaštićenih objekata prirode u turizmu, Glas. šum. pokuse, posebno izdanje 4: 231-242, Zagreb.
12.     Ekološki leksikon, 2001: Barbat i Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja RH. Zagreb.
13.     World Resources 2000-2001: People and Ecosystems: The Fraying Web of life, 2000: Elsevier Science. Oxford.
14.     -časopisi - Šumarski list, Priroda, Okoliš, World Conservation IUCN Bulletin, i dr.


Nositelji

prof. dr. sc. Željko Španjol

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: zspanjol@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Damir Barčić

Redoviti profesor

Email: dbarcic@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

doc.dr.sc. Roman Rosavec

Docent

Email: rrosavec@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije