YouTube
Instagram
Facebook
×

Gordana Orešković mag. ing. tech. lign.

Viša tehničarka

Gordana Orešković

Lokacija: paviljon IV, 1. kat, soba 135

Telefon kućni: +385 01 2352 571

E-mail: goreskov@sumfak.hr


Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: utorak 10 do 11 sati


Znanstveno-nastavno napredovanje

2012 – sada: Magistra inženjerka drvne tehnologije

 

Radno iskustvo

2015 – sada: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
2014 – 2015: III. osnovna škola Bjelovar, Pomoćnica u nastavi učenicima s poteškoćama

 

Nastava

Priprema i izrada uzoraka za laboratorijske vježbe svih predmeta Zavoda za znanost o drvu. Izrada materijala potrebnih za terensku nastavu te rad na terenu


Znanstveni interesi

Priprema, izrada i obrada uzoraka na terenu i u laboratoriju, te mjerenja i sređivanje podataka u znanstvenim istraživanjima anatomskih, fizičkih i mehaničkih svojstava drva, tehnoloških svojstava drva, trajnosti i zaštite drva, te modifikacija drva.


Projekti

  • 2017-2018 Istraživanje strukturnih, fizičkih svojstava i biološke otpornosti drva klonova paulovnije (Paulownia Siebold et Zucc.) Sveučilište u Zagrebu, Bogoslav Šefc, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb 
  • 2016-2017 Uporabna svojstva modificiranog i nemodificiranog juvenilnog drva bijele topole (Populus alba L.) i njenih klonova, Sveučilište u Zagrebu, Marin Hasan, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb
  • 2015-2016 Anatomska, fizikalna, mehanička i kemijska svojstva drva bijele topole (Populus alba L.) i klonova bijele topole uz rijeku Dravu, Sveučilište u Zagrebu, Bogoslav Šefc, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb

Seminari i članstva

  • 2015 – sada: Članica Organizacijskog odbora fitosanitarnih edukacijskih seminara, vezanih za ISPM 15 
  • 2017: Osnove rada u sustavu Merlin (A104)
  • 2016: Seminar o ustrojstvu certifikacijskih tijela za proizvode prema HRN EN ISO/IEC 17065:2013 
  • 2014: Edukacija "Pomoćnik učenicima s poteškoćama" u okviru EU projekta "Sinergijom do uspješnije zajednice"

Mobilnost

  • 2017: Erasmus + program, akademska godina 2017/2018 -  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Katedra za tehnologijo lesa

 

Publikacije

Google znalac

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije