YouTube
Instagram
Facebook
×

izv. prof. dr. sc. Josip Ištvanić

Izvanredni profesor

Josip Ištvanić

Lokacija: IV. paviljon, 2. kat, soba 245

Telefon kućni: +385 01 2352 542

E-mail: jistvanic@sumfak.unizg.hr

Nastava


Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: prema dogovoru


Znanstveno-nastavno napredovanje

2010 - danas: docent
2006 - 2010: viši asistent
2001 - 2006: asistent
1997 - 2001: mlađi asistent

 

Radno iskustvo

1997 - danas: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
1995 - 1997: DIP Turopolje d.d.; tehnolog u pilani
1994 - 1995: Elgrad promet d.o.o.; tehnolog u pilani
1986 - 1987 Andrija Žaja - Tvornica građevne stolarije i unutarnje opreme; radnik u stolariji

 

Nastava

Pilanska tehnologija drva I.
Pilanska tehnologija drva II.
Pilanarstvo

 

Znanstveni interesi

Pilanska tehnologija drva

 

Projekti

Znanstveni

  • Utjecaj svojstava drva na sušenje, zaštitu i pilansku preradu
  • Drvne ploče sa smanjenim udjelom slobodnog formaldehida
  • Optimiranje energijskih i ergonomskih čimbenika mehaničke obrade drva
  • Izgradnja hrvatskog drvnotehnološkog nazivlja - DRVNA

Stručni

  • Razvoj visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama HKO-a za sektor industrijske prerade drva 
  • Projekt određivanja sušioničkih kapaciteta u gospodarstvu za potrebe “Hrvatskih šuma” d.o.o.
  • Metodologija određivanja potrebitih količina tehničkih drvnih sortimenata s obzirom na stupanj finalizacije proizvodnje u drvnoj industriji
  • Nacionalna bilanca drvne sirovine s projektom burze piljene građe i elemenata

 

Publikacije

Bibliografija (CROSBI)

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije